Masterclass edukacije

Dr. med. Irijana Rajković, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, službeni je predavač na Američkoj Akademiji za estetsku medicinu i vodeći svjetski AAAM ekspert u estetskoj medicini (World leading AAAM expert) te je globalno prepoznata kao jedna od najjačih masterclass predavača i jedna od najvažnijih internacionalnih influencera u plastičnoj i estetskoj medicini i kirurgiji.

Dr. Rajković je tijekom svog dugogodišnjeg iskustva držala predavanja, hands-on i live Masterclass predavanja na više kontinenata. Poznata po svom ekstenzivnom i vro impresivnom znanju, osim u Europi, predavala je u SAD, na Srednjem istoku i Aziji.

Masterclass edukacije koje održava namijeljene su doktorima medicine i doktorima dentalne medicine te predstavljaju jedinstveni koncept treninga i vrlo specifičnu edukaciju, osmišljenu od strane Dr. Rajković, po principu jedan-na-jedan s kirurgom koja, osim teorije, kandidatu pruža i pravu hands-on edukaciju gdje kandidat sam radi na pacijentu - modelu. Radi se o vrlo  inspirativnoj edukaciji koja pomno razlaže sve aspekte pristupa licu i razjašnjava moguće nedoumice. Na edukaciji se licu prilazi s kreativne strane i ono se sagledava ne samo dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, već i četverodimenzionalno.

Naglasak je na tehničkim, anatomskim i artističkim detaljima lica i namijenjen je svima onima koji ne žele napraviti samo dobar posao, već fenomenalan posao.

Dr. Rajković drži Masterclass predavanja jedan-na jedan i u Zagrebu, na koja se možete prijaviti putem maila, i to iz područja:

 • Masterclass Botulinum toxin
 • Masterclass Fillers
 • Masterclass PRP u estetskoj medicini
 • Masterclass PRP kod lokomotornog sustava
 • Masterclass MEN-SHOT®

Više detalja na: www.amsta.com.hr

EDUKACIJA JE ZA:

 • Doktore medicine
 • Doktore dentalne medicine

Što sadrži edukacija

 • najnovije evidence-based saznanja
 • osnove i mehanizam djelovanja
 • farmakologija filera, Botulinum toxina i PRP (ovisno o edukaciji)
 • anatomija lica ili penisa (ovisno o edukaciji)
 • poseban naglasak na neurovaskularni i mišićni sustav
 • planiranje i odabir odgovarajućeg tretmana
 • kombinacije sa ostalim tretmanima
 • anestezija i blokovi
 • najnovije tehnike injiciranja
 • dodatni tips and tricks
 • pravila i ograničenja doziranja
 • kako koristiti “landmarks” kao smjernice za aplikaciju
 • apsolutne i relativne indikacije
 • kontraindikacije
 • nuspojave – kako prepoznati, prevencija i menadžment
 • komplikacije – kako prepoznati, prevencija i menadžment
 • pravila estetike
 • omjeri u estetici
 • Upitnici, Suglasnosti i ostala potrebna med. dokumentacija
 • skladištenje
 • preporuke nakon tretmana
 • česta pitanja klijenata

Ko eduakcije sa Botulinum toksinom i filerima poseban naglasak je na profiloplastici, volumetriji  i 3D vectoring lica te na tome kako postignuti bolju harmonizaciju i simetriju lica.

Tempo edukacije prilagođava se znanju svakog kandidata. Posebna pažnja posvećuje se praktičnom, a hands-on dijelu u kojem kandidat samostalno radi na modelu pod kontrolom kirurga-mentora. Rad je interaktivan te se potiče postavljanje pitanja i rješavanja dilema.

Što se dobiva edukacijom

Edukacijom pruža najaktualnije, up-to-date i evidence based precizno medicinsko i kliničko znanje.

Osim cjelovitog teorijskog i praktičnog znanja, nakon edukacije svaki kandidat dobiva sigurnost za samostalni rad i certifikat te ostaje se u kontaktu s mentoricom za sva pitanja.

Princip rada tijekom Masterclass edukacije  je isključivo jedan na jedan, čime svaki kandidat dobiva potpunu posvećenost mentorice.

Prema ispitivanjima kandidata radi se o jednoj od najbolje koncipiranih ONE-TO-ONE  masterclass edukacija.

DETALJI EDUKACIJE