Masterclass - Full Face Approach

Dr. med. Irijana Rajković, specijalist plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, službeni je predavač na Američkoj Akademiji za estetsku medicinu i vodeći svjetski AAAM ekspert u estetskoj medicini (World leading AAAM expert) te je globalno prepoznata kao jedna od najjačih masterclass predavača.

Dr. Rajković je tijekom svog dugogodišnjeg iskustva držala predavanja, hands-on i live Masterclass predavanja na više kontinenata. Poznata po svom ekstenzivnom i vro impresivnom znanju, osim u Europi, predavala je u SAD, na Srednjem istoku i u Indiji te je bila glavni predavač na svjetskom kongresu u Miamiu.

Masterclass “Full Face Approach” jedinstveni je koncept treninga i vrlo specifična edukacija, osmišljena od strane Dr. Rajković, po principu jedan-na-jedan s kirurgom koja, osim teorije, kandidatu pruža i pravu hands-on edukaciju gdje kandisat sam radi na pacijentu - modelu. Radi se o vrlo  inspirativnoj edukaciji koja pomno razlaže sve aspekte pristupa licu i razjašnjava moguće nedoumice. Na edukaciji se licu prilazi s kreativne strane i ono se sagledava ne samo dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, već i četverodimenzionalno.

Naglasak je na tehničkim, anatomskim i artističkim detaljima lica i namijenjen je svima onima koji ne žele napraviti samo dobar posao, već fenomenalan posao.

Dr. Rajković drži Masterclass predavanja jedan-na jedan i u Zagrebu, na koja se možete prijaviti putem maila, i to iz područja:

 • Masterclass Full Face Approach – edukacija iz filera i Botulinum toksina
 • Masterclass Botulinum toxin
 • Masterclass Fillers

Što sadrži edukacija

Na edukaciji se u jednom danu prolazi i basic i advance nivo tretmana filerima i Botulinum toxinom.

Detaljno se prolazi kroz sljedeće teme:

 • osnove i mehanizam djelovanja tretmana
 • anatomija i procjena lica
 • planiranje i odabir odgovarajućeg filera i Botulinum toksina
 • anestezija
 • tehnike injiciranja i dodatni tips and tricks
 • apsolutne i relativne indikacije
 • kontraindikacije
 • detalji svake moguće komplikacije, njihovu prevenciju i menadžment
 • pravila estetike i kako si pomoći u omjerima
 • kombinacije s ostalim tretmanima
 • Upitnici, Suglasnosti i ostala potrebna med. dokumentacija
 • preporuke nakon tretmana i česta pitanja klijenata

Poseban naglasak je na profiloplastici i volumetriji lica te na tome kako postignuti bolju harmonizaciju i simetriju lica.

Tempo edukacije prilagođava se znanju svakog kandidata. Posebna pažnja posvećuje se praktičnom, a hands-on dijelu u kojem kandidat samostalno radi na modelu pod kontrolom kirurga-mentora. Rad je interaktivan te se potiče postavljanje pitanja i rješavanja dilema.

Što se dobiva edukacijom

Edukacijom pruža najaktualnije, up-to-date i evidence based precizno medicinsko i kliničko znanje.

Osim cjelovitog teorijskog i praktičnog znanja, nakon edukacije svaki kandidat dobiva sigurnost za samostalni rad i certifikat te ostaje se u kontaktu s mentoricom za sva pitanja.

Princip rada tijekom Masterclass edukacije  je isključivo jedan na jedan, čime svaki kandidat dobiva potpunu posvećenost mentorice.

Prema ispitivanjima kandidata radi se o jednoj od najbolje koncipiranih ONE-TO-ONE  masterclass edukacija.

DETALJI EDUKACIJE