dr. Irijana Rajković Članica Upravnog Odbora HDMI


Osim što struka širom svijeta prepoznaje dr. Irijanu Raković kao vrhunsku stručnjakinju na području estetske medicine i kirurgije, a posebice stručnjakinju u estetici lica, PRP tehnikama i High definition liposculpture, isto prepoznaju i vrhunski liječnici okupljeni u Hrvatskom društvu za estetsku medicinu.


dr.Rajković kirurgija

Sekcija za estetsku kirurgiju Hrvatskog društva za estetsku medicinu

Cilj Sekcije za estetsku kirurgiju (SEK) je vršiti aktivnosti i djelovanja za provođenje edukativnih programa u estetskoj medicini s posebnim interesom u estetskoj kirurgiji s ciljem podizanja nivoa znanja u estetskoj medicini kod zainteresiranih liječnika specijalista estetske i maksilofacijalne kirurgije, otorinolaringologije i ostalih srodnih specijalističkih grana kao i organiziranje stručnih skupova, edukativnih radionica, suradnja sa srodnim organizacijama u svijetu i promoviranje centara izvrsnosti estetske medicine u Republici Hrvatskoj i svijetu.Zadovoljstvo nam je s ponosom objaviti kako je Dr. Irijana Rajković novoizabrani član Upravnog odbora Sekcije za estetsku kirurgiju!

Edukacije i prezentacije dr. Irijane Rajković uvijek su na izrazito visokoj razini. Teme koje obrađuje na svojim predavanjima temeljito su razrađene i pripremljene sukladno stupnju i znanju korisnika s ciljem kontinuiranog rasta.

Dr. Rajković inzistira i na praktičnim primjenama predavanog, stoga ne čudi da je baš njen princip rada prepoznat i nagrađen ovim priznanjem.


ŽELIM ZAKAZATI TERMIN KONZULTACIJA